Postup pro objednání lístku

  1. Zvolte, zda kupujete jízdenku nebo parkovné
  2. Klikněte na město, ve kterém se nacházíte
  3. Vyberte Objednat lístek
  4. Zobrazí se text s nápovědou. Telefonní číslo bude předvyplněno, text nutný k objednání lístku se nakopíroval do Schránky
  5. Po vybrání tlačítka OK se spustí aplikace pro posílání SMS
  6. Dotkněte se pole na vkládání textu, dokud se neobjeví zvětšovací lupa
  7. Pusťte prst z displeje a vyberte "Vložit"
  8. Odešlete SMS

Dotazy? Komentáře? Chtěli byste aplikaci pro iPhone? Kontaktujte mne!