Zákony 1.2 na Review

Právě jsem odeslal update aplikace Zákony na review. Přesto, že jsem novou verzi označil jako 1.2, obsahuje poměrně velké množství změn, ty nejdůležitější jsou níže. Všechny zákony jsou ve znění aktuálním k 1.4.2011 

Pokud vás zajímá galerie obrázků, tak tady je přímý link

Seznam změn:

- univerzální aplikace pro iPhone/iPad

- vylepšený barevný model

- možnost odeslání emailu z aplikace

- sdílení zákonů mezi zařízeními iPhone/iPad

Co je však naprosto zásadní, je seznam zákonů, které jsou v aplikaci k dispozici:

Antidiskriminační zákon
Autorský zákon
Zákon o DPH
Zákon o dani z příjmu
Daňový řád
Exekuční řád
Insolvenční zákon
Notářský řád
Obchodní zákoník
Občanský zákoník
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Občanský soudní řád
Zákon o obcích
Zákon o Policii ČR
Správní řád
Soudní řád správní
Stavební zákon
Tiskový zákon
Trestní řád
Trestní zákoník
Zákon o rodině
Zákoník práce
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Zákon o veřejných zakázkách

Dotazy? Komentáře? Chtěli byste aplikaci pro iPhone? Kontaktujte mne!