Inkling

Když jsem poprvé viděl iPad, tak jsem patřil spíše do skupiny pochybovačů - na co to zařízení vlastně je? A pro koho? Počítač (mac) je stejně lepší...

Ovšem s postupem času a hlavně s chytrými aplikacemi jsem byl nucen svůj názor změnit. Jedním z příkladů, na kterém bych chtěl ukázat, jak lze iPad využít jsou interaktivní učebnice.

Interaktivní do té míry, do jaké má autor představivost. Zapomeňte na čtení suchých informací, raději se snažte problém pochopit pomocí vizualizace

Vemte si například mozek, nebo srdce. Jistě, můžete se dočíst, že "Srdce (lat. cor nebo cardia - z řec. καρδία, kardia) je dutý svalový orgán živočichů s oběhovým systémem (včetně všech obratlovců), který svými pravidelnými stahy zajišťuje oběh hemolymfy nebo krve tělem, a tím i přenos dýchacích plynů, živin, odpadních látek a další funkce." (Wikipedia)

Ale nebylo by lepší, kdybyste i viděli, jak srdce funguje? Viděli animaci, nebo snad 3D model, kde se můžete stát _krvinkou_ a srdcem se projet?

A co takhle nějaké učivo ze šesté-sedmé třídy, třeba čtyřtaktní motor. Schválně, kolik z vás si z popisu v učebnici dokázalo představit, jak to vlastně funguje?

Utopie? Inkling.

Dotazy? Komentáře? Chtěli byste aplikaci pro iPhone? Kontaktujte mne!